Accenture Innovation Award

Finalist Accenture Innovation Awards 2012

Over ons, over Cover-tolk vertaler

Cover-tolkvertaler is bestemd voor de professionele tolk/vertaler. Leden van NGTV en VVM genieten extra voordeel. Zij kunnen hier terecht voor relevante (zakelijke) verzekeringen. Cover-tolkvertaler is een initiatief van Covermij Collectieve Verzekeringen. Covermij Collectieve Verzekeringenis gespecialiseerd in collectieve verzekeringen voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen.

Cover-tolkvertaler is de handelsnaam waaronder wij verzekeringen voor tolken en vertalers verzorgd. Cover-tolkvertaler maakt deel uit van een groep van collectiviteiten voor beroepsorganisaties met een gemeenschappelijke ambitie: biedt de ruimste voorwaarden tegen de laagste premie voor groepen van professional.

Covermij Collectieve Verzekeringenwerkt samen met partners om op een efficiente manier innovatie in verzekeringen mogelijk te maken. Daarom werken wij nauw samen met beroepsverenigingen, met verzekeraars en derden om passende en aantrekkelijke verzekeringen voor groepen professionals mogelijk te maken.

Covermij Collectieve Verzekeringen verzorgt verzekeringen voor specifieke doelgroepen.  Onze collega's hebben ieder een eigen specialisatie. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met beroepsaansprakelijkheid en collectiviteiten voor beroepsorganisaties. Met onze ervaring en expertise stellen wij de beroepsorganisatie in staat om aantrekkelijke collectieve verzekeringen aan haar leden te bieden, op een open, eerlijke en transparante manier. Cover-tolkvertaler plaatst het belang van de leden voorop.