Content met verzekeringen aansprakelijkheid .

aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de tolk vertaler. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor leden van de beroepsorganisaties voor tolk / vertalers.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De verzekering biedt adequate dekking voor onder meer:
- reviseren, hertalen en tekstschrijven.
- het inschakelen van onderaannemers, wanneer u een beroep doet op een collega vertaler of tolk.
- het geven van privéles en taaltraining.

Er zijn geen eisen aan het hanteren van specifieke leveringsvoorwaarden.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.