Content met verzekeringen kenmerken .

kenmerken

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De verzekering voor de tolk vertaler is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV en AVB). De polisvoorwaarden zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk voor de (beëdigd) tolk /vertaler met dekking voor :

  • reviseren, hertalen en tekstschrijven.
  • inschakelen van onderaannemers of collega vertaler of tolk.
  • geven van privéles en taaltraining
  • kosten van verweer (rechtsbijstand) boven het verzekerd bedrag met maximum van eenmaal het verzekerde bedrag. Geen eigen risico bij kosten van verweer.
  • handelen en nalaten van hulppersonen
  • smaad en/of laster
  • verlies, beschadiging, vernietiging documenten incl. reconstructiekosten en gevolgschade max.  EUR 100.000,- en voor digitale data max EUR 50.000,-.
  • wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van verzekerden indien zij aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten door verzekerden
  • Geen uitsluiting voor tijdsoverschrijding

Uitgesloten is het het toezeggen en garanderen van resultaten.
Cover-tolkvertaler maakt een passende aansprakelijkheidsverzekering voor iedere tolk / vertaler bereikbaar. De verzekeringsvoorwaarden worden gerekend tot de ruimste in de markt.